הגעתם למערכת זימון תורים בעיריית אשקלון
אנא לחצו על מחלקה שבה תרצו לקבוע תור
 
אגף חינוך
הרשמה חדשה
אגף הכנסות
הרשמה חדשה
מחלקת מגורים
הרשמה חדשה
מחלקת עסקים
הרשמה חדשה
מחלקת אכיפה
הרשמה חדשה
מנהל הנדסה
הרשמה חדשה
אגף רישוי ופיקוח בניה
הרשמה חדשה
אגף תכנון
הרשמה חדשה
מחלקת חשבונות
הרשמה חדשה
מידע ורישום
הרשמה חדשה
בודקי תכניות
הרשמה חדשה
מפקחי בניה
הרשמה חדשה
תיקי פיקוח
הרשמה חדשה